Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
amatorszczyzna
3192 826e 390
Reposted frombookinistka bookinistka viajudyta judyta
amatorszczyzna
0990 ee18 390
amatorszczyzna
9126 6db2 390
Reposted fromnomnomnomnom nomnomnomnom viakawazrumem kawazrumem
amatorszczyzna
Reposted fromvs vs viakawazrumem kawazrumem
amatorszczyzna
Chcieliśmy mieć wszystko, ale wszystko, co mieliśmy, to złamane serca.
— nieznany wykonawca nocny
Reposted fromvstane vstane
amatorszczyzna
Jak rozdarte królestwo nie potrafi odeprzeć ataków wroga, tak i rozdarty człowiek nie może życiu godnie stawić czoła.
— Paulo Coelho - NA BRZEGU RZEKI PIEDRY USIADŁAM I PŁAKAŁAM
Reposted byoleanna oleanna
amatorszczyzna
Niech się dzieje Twoja wola, Panie. Bo znasz słabość duszy Twych dzieci i nakładasz na każdego jedynie taki ciężar, jaki jest zdolny udźwignąć.
— Paulo Coelho - NA BRZEGU RZEKI PIEDRY USIADŁAM I PŁAKAŁAM
Reposted byoleanna oleanna
amatorszczyzna
Jesteśmy sami dla siebie największą niespodzianką.
— Paulo Coelho - NA BRZEGU RZEKI PIEDRY USIADŁAM I PŁAKAŁAM
Reposted byoleanna oleanna
amatorszczyzna
Jeszcze wczoraj świat miał jakiś sens, mimo iż jego w nim nie było. Dzisiaj potrzebowałam go u swego boku, by dojrzeć prawdziwą istotę rzeczy.
— Paulo Coelho - NA BRZEGU RZEKI PIEDRY USIADŁAM I PŁAKAŁAM
Reposted byoleanna oleanna
amatorszczyzna
Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł, albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi.
— Paulo Coelho - NA BRZEGU RZEKI PIEDRY USIADŁAM I PŁAKAŁAM
Reposted byoleannainvincibleeyochimujoannemmyshirt
amatorszczyzna
Miłość nigdy nie przychodzi po trochu.
— Paulo Coelho - NA BRZEGU RZEKI PIEDRY USIADŁAM I PŁAKAŁAM
Reposted byoleanna oleanna
amatorszczyzna
Zresztą, jaki sens ma rozpamiętywanie o miłości, skoro miłość posiada swój własny głos i mówi sama za siebie.
— Paulo Coelho - NA BRZEGU RZEKI PIEDRY USIADŁAM I PŁAKAŁAM
Reposted byoleanna oleanna
amatorszczyzna
Droga miłości bywa czasem bardzo kręta.
— Paulo Coelho - NA BRZEGU RZEKI PIEDRY USIADŁAM I PŁAKAŁAM
Reposted byoleanna oleanna
amatorszczyzna
Kochać to niebezpieczna rzecz.
— Paulo Coelho - NA BRZEGU RZEKI PIEDRY USIADŁAM I PŁAKAŁAM
Reposted byShinzoGekaioleanna
amatorszczyzna
Bo wszechświat zawsze pomaga nam spełnić marzenia, nawet najbardziej błahe. A ponieważ są to nasze marzenia, tylko my jesteśmy w stanie ocenić, jak wysoką cenę za nie płacimy.
— Paulo Coelho - NA BRZEGU RZEKI PIEDRY USIADŁAM I PŁAKAŁAM
Reposted byShinzoGekaiwarkoczjannetoleanna
amatorszczyzna
Jesień mojego życia znowu przemieniła się w wiosnę.
— Paulo Coelho - NA BRZEGU RZEKI PIEDRY USIADŁAM I PŁAKAŁAM
Reposted bygriberimmuffoleanna
amatorszczyzna
Kiedy but jest nowy - uwiera. Życie wcale nie jest inne: dopada nas znienacka i zmusza do pójścia w nieznane - gdy tego wcale nie chcemy, gdy tego nie potrzebujemy.
— Paulo Coelho - NA BRZEGU RZEKI PIEDRY USIADŁAM I PŁAKAŁAM
Reposted byoleanna oleanna
amatorszczyzna
W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.
— Paulo Coelho - NA BRZEGU RZEKI PIEDRY USIADŁAM I PŁAKAŁAM
Reposted byawesomeyoumoniczkuuoleannafeelingthemomentarabeska
amatorszczyzna
Dlaczego postępujemy w ten sposób?
Dlaczego widzimy tylko źdźbło w naszym oku, a nie dostrzegamy gór, pól i gaju oliwnego?
— Paulo Coelho - NA BRZEGU RZEKI PIEDRY USIADŁAM I PŁAKAŁAM
Reposted byoleanna oleanna
amatorszczyzna
Miłość jest pełna pułapek. Kiedy chce dać znać o sobie - oślepia światłem i nie pozwala dojrzeć cieni, które to światło tworzy.
— Paulo Coelho - NA BRZEGU RZEKI PIEDRY USIADŁAM I PŁAKAŁAM
Reposted bycytatynadzienienezavisansoulkillAboutTodayVariabeleBorderlineGirlthankfullyoleanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl